Tranås Taxis historia

Den 10 april 1935 undertecknades ett kontrakt av Nils Wallén, A V Ringman, Carl Andersson, Josef Lind, Emil Tranell, Albert Karlsson, Carl-Erik Lindström och Axel Fundin, att i bolag med lika delar driva droskstation i Tranås. Namnet skulle vara Tranås Droskstation Tranell & Co.

Till stationen skulle vara anslutna 8 st droskbilar samt att en kioskbyggnad skulle uppföras på Stationsplan. Rörelsen skulle bedrivas med kioskbyggnaden som station och körningarna skulle utföras i tur och ordning. Till bestridande av bolagets kostnader fastställdes en månadsavgift på 15 kronor. Därest någon bröt mot avtalet skulle han utge ett skadestånd av 5.000 kr. till de övriga delägarna. Den 9 maj 1935 togs byggnaden i bruk. Lottning företogs om taxinummer.

Av de 2 kvarvarade icke centraliserade taxiägarna, övertog i aug. 1936 Bo Hallenborg en och fick inträde och i juli 1937 anslöt Karl Johansson en av sina bilar samt överlät den andra till bolaget som blivande reservbil.

När bensin blev tillgänglig efter krigslutet, anlades en bensinstation med en pump vilken ombyggdes till två pumpar 1960. I dec. 1958 installerades kommunikationsradio. För transport av rullstolsburna och skolbarn ställde Tranås Kommun en mindre buss till förfogande 1967.

År 1970 inköptes fastigheten Duvan 8, den s.k. Axgården och en ny station projekterades. Denna togs i bruk den 16 maj 1974. En något större buss för samma ändamål övertogs från kommunen 1977 och byte till en ny för 32 pass. skedde 1979. Samma år inköptes även en mindre d:o.

Stationen utökades 1980 till 12 taxibilar då taxiägarna i Gripenberg och Linderås inkorporerades. År 1940 ändrades bolagets namn till Lindström & Co. då Tranell överlät sin andel, 1967 ersattes Droskstation av det modernare Taxi och när Lindström 1970 överlät sin andel blev namnet Tranås Taxi Bergh & Co. HB, för att 1984 ändras igen till endast Tranås Taxi HB.

Denna historik har tillkommit bl.a genom initiativtagare t. tidigare kollegor. Ett varmt tack riktas till alla som bidragit med material till denna historik.

Tranås i maj 1985
Arne Petersson